พนักงานประจำ


VJ Caster [Vibie / Part-time, Outsource]
IOS Developer [Vibie]
Data Scientist [Vibie]
Android Developer [Sistacafe]
Front-End Developer [Sistacafe]
Back-End Developer (Ruby on Rails) [Sistacafe]
Front-end Developer (React) [Jobcan]
Back-End Developer [Jobcan]
Full-Stack Developer (PHP, Laravel) [Vibie Iconic]
Full-Stack Engineer (Ruby on rails) [Payroll system]
Back-End Developer (Golang) [Vibie]
Android Developer [Vibie]
Full-Stack Developer [Sistacafe]
Full-Stack Developer (PHP,Laravel) [Estopolis]
iOS Developer (SWIFT) [Sistacafe]
ร่วมงานกับเรา