พนักงานประจำ


Partner Relations
Game Developer (Unity)
Android Developer
iOS Developer (Swift)
Server Engineer
Human Resource Officer
Debt Collecter
Marketing
QA Game tester (Mobile Game)
Game Developer (PHP)
Japanese Interpreter & HR Assistant
ร่วมงานกับเรา